top of page

Hướng dẫn thanh toán đơn hàng : 

Vui lòng thanh toán online để hoàn tất đơn hàng của bạn 


 

Tên tài khoản : Công ty TNHH Tro choi ngu hanh 

Số tài khoản : 0315 486 7901 

Ngân hàng : TPBank - Chi nhánh Cộng Hòa

Nội dung : Mã đơn hàng ( sẽ được email đến bạn khi hoàn tất đặt hàng )

My cart

Cart is empty

bottom of page